Lương Văn Trung

Chia sẻ kinh nghiệm

Lương Văn Trung

Tùy biến giá thành chữ liên hệ trong woocommerce

Chuyển giá sản phẩm khi đặt giá là 0đ thành chữ “Liên Hệ”

WordPress hỗ trợ tính năng bán hàng cho những người kinh doanh online, ngoài những cửa hàng bán quần áo muốn đưa giá các sản phẩm lên trang chủ thì cũng có một số loại hình kinh doanh không muốn công khai giá của mình mà chỉ muốn mọi người vào xem rồi liên hệ. Bài viết này tôi sẽ giúp các bạn có thể chuyển giá thành chữ như vậy.

Để có thể tùy biến giá thành chữ liên hệ trong woocommerce các bạn thêm vào file funtion.php của theme đoạn mã sau :

function boom_wc_custom_get_price_html( $price, $product ) {
if ( $product->get_price() == 0 ) {
if ( $product->is_on_sale() && $product->get_regular_price() ) {
$regular_price = wc_get_price_to_display( $product, array( ‘qty’ => 1, ‘price’ => $product->get_regular_price() ) );
$price = wc_format_price_range( $regular_price, __( ‘Free!’, ‘woocommerce’ ) );
} else {
$price = ‘<span class=”amount”>’ . __( ‘Liên hệ’, ‘woocommerce’ ) . ‘</span>’;
}
}
return $price;
}
add_filter( ‘woocommerce_get_price_html’, ‘boom_wc_custom_get_price_html’, 10, 2 );

Chữ liên hệ bạn có thể đổi thành 1 chữ bất kỳ , ví dụ đặt ngay, gọi ngay ,…

Done!

DROP A COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *