Lương Văn Trung

Chia sẻ kinh nghiệm

Lương Văn Trung

Tùy biến giá thành chữ liên hệ trong woocommerce

Chuyển giá sản phẩm khi đặt giá là 0đ thành chữ “Liên Hệ” WordPress hỗ trợ tính năng bán hàng cho những người kinh doanh online, ngoài những cửa hàng bán quần áo muốn đưa giá các sản phẩm lên trang chủ thì cũng có một số loại hình kinh doanh không muốn công khai… Continue reading